Jaarplanning en Vakantierooster

Het vakantierooster en de jaarplanning volgen in het voorjaar van 2020. Nijmegen kent een regionaal vakantierooster. Voor alle basisscholen is dit gelijk. Er zijn naast de vakantiedagen nog enkele studiedagen gepland in het schooljaar.

Dit deel van de site is nog in ontwikkeling.