Contact

Aanmelden van leerlingen voor schooljaar 2020-2021 verloopt via schoolwijzer.
Zij kunnen u antwoord geven op de vragen rondom aanmelden. 

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het administratiemailadres.
Dit mailadres wordt op dit moment nog niet dagelijks gelezen.