Inspectierapporten

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voert om de 4 jaar via de Inspectie een onderzoek uit naar de kwaliteit op de basisscholen in Nederland. In schooljaar 2022-2023 zijn twee inspecteurs op De Boomgaard geweest. Nieuwe scholen worden altijd in de eerste 2 jaar bezocht. De inspectie heeft het bestuur en de school mondelinge terugkoppeling gegeven en daarnaast haar bevindingen in het hiernaast te downloaden rapport verwoord. Kent u ook www.scholenopdekaart.nl? Via onze postcode 6663PN kunt u onze school vinden, en vergelijken met scholen in onze buurt. Een handig hulpmiddel bij het kiezen van een basisschool. 

Inspectiebezoek 17 november 2022 

De onderwijsinspecteur bracht 17 november een bezoek aan onze school. Dit was een volledig onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs. We waren blij dat we na ruim 2 jaar werken en neerzetten van onze werkwijze, het beleid en de door ons gemaakte keuzes dit met de inspectie konden delen en daar eveneens op bevraagd werden. De inspectie heeft lesbezoeken afgelegd, is in gesprek gegaan met ouders, leerkrachten en leerlingen en heeft met de directeur en de kwaliteitscoördinator dossieronderzoek in de praktijk uitgevoerd.    

De inspecteur was onder de indruk van wat we de afgelopen jaren allemaal voor elkaar hebben gekregen. Ze zag een hoge ambitie en heldere kaders en focus in onze school. De inspectie doet bij een kwaliteitsonderzoek alleen een uitspraak of je voldoet aan de basiskwaliteit op de specifieke standaarden van het toezichtkader. Je krijgt dan een beoordeling onvoldoende of voldoende. De inspectie gaf onze school op 3 standaarden toch een goed, omdat ze bij startende scholen onze kwaliteit echt boven deze standaard waardering vindt liggen. Het schoolklimaat, ons aanbod en onze visie,ambities en doelen beoordeelde de inspectie met een goed. Hiermee ging de inspectie dus verder dan normaal gesproken een beoordeling op de basiskwaliteit. 

Het bestuur en de inspectie geven ons het volle vertrouwen om verder te bouwen aan De Boomgaard die wij graag willen zijn voor onze leerlingen.