Sociale veiligheidsbeleid

Onze school heeft een vastgesteld beleid Sociale Veiligheid. Daarin staan afspraken hoe wij met elkaar om gaan en welke stappen wij doorlopen. Hierin is zowel aandacht voor preventief als curatief handelen.

Voor het meten/monitoren van de sociale veiligheid gebruiken wij in de groepen 1-2 het volgsysteem van KIJK. In de groepen 3-8 gebruiken wij VISEON 2.0.

Viseon helpt ons een goed en betrouwbaar beeld te krijgen van het sociaal-emotioneel functioneren van iedere leerling en van de sfeer in de groep. Met dit instrument volgen wij de ontwikkeling. Eventuele problemen rondom welbevinden, leren en/of pesten,  signaleren we hiermee zo vroeg mogelijk! Vanzelfsprekend observeren we de iedere dag. Het voordeel van dit instrument is dat kinderen vanaf groep 5 ook zelf een vragenlijst invullen. 

Voor ons pedagogisch handelen stemmen wij af met KION. Wij werken daarbij aan een doorgaande lijn van 0-13 jaar.

Hiernaast kunt u ons beleidsplan sociale veiligheid downloaden. Voor vragen of zorgen rondom het welbevinden van uw kind of signalen uit de groep, hopen wij dat u de leerkracht van uw kind informeert. 

 

Interne vertrouwenspersonen: Maaike Roeffen, Romy van Zundert en Karlijn de Jong (mailadressen zie tabblad Team)