Mobiele telefoon en smartwatches

Bij specifieke lessen digitale vaardigheden waarin kinderen hun device mee mogen nemen, wordt dit vooraf gecommuniceerd door de leerkracht.

Doel:

 • Privacy van kinderen en personeel beschermen
 • Heldere afspraken over het gebruik van digitale middelen
 • De lessen en pauzes niet verstoren.

Afspraken:

 • Ouders en leerkrachten bespreken in geval van bijzondere omstandigheden met kinderen de noodzaak van het gebruik van een mobiele telefoon en/of smartwatch op school. (bijv. medische reden)
 • Wij adviseren ouders géén telefoon of smartwatch mee naar school te geven via de nieuwsbrief en schoolregels op onze site.
 • Als er om een dringende reden naar huis gebeld moet worden, mogen de kinderen gebruik maken van de schooltelefoon.
 • Indien de mobiele telefoon / smartwatch wel mee naar school genomen wordt, zal de leerling zich aan de hieronder gestelde regels moeten houden:
  • Telefoon is bij het binnengaan van de school uitgeschakeld en pas bij het verlaten van de school weer ingeschakeld en in de tas (logischerwijs tenzij het moet worden gebruikt).
  • Gebruik van een mobiel is op school niet toegestaan.
  • Een smartwatch is op school voor leerlingen niet nodig en deze wordt op school niet gedragen. Deze wordt op school in de tas bewaard.
  • De leerling blijft zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigendom. Verlies, schade of diefstal aan/van een mobiele telefoon of smartwatch of device kunnen niet verhaald worden op de school.
  • Beschadiging door andere leerlingen wordt door ouders zelf onderling geregeld. School is daarin géén partij.
  • Als uw kind zich niet aan de gestelde regels houdt, dan zal de mobiele telefoon/smartwatch ingeleverd moeten worden bij de leerkracht. De leerling krijgt een waarschuwing en ouders worden geïnformeerd.
  • Na herhaling krijgt de leerling zijn device een dag later weer terug of ouders kunnen deze persoonlijk bij de leerkracht komen afhalen.

Vastgesteld na een mooie dialoog in de MR-vergadering van 29-06-2023