Ouderraad (OR)

De ouderraad (OR) bestaat uit alle actieve ouders op school. De precieze vorm en organisatiestuctuur voor De Boomgaard moet nog worden uitgewerkt zodra de school van start gaat. Binnen de Boomgaard hebben wordt gewerkt met een activiteitencoördinator. Dat is Maaike Roeffen (leerkracht groep 1/2). Zij is de verbinding tussen Ouderraad en Schoolteam om de activiteiten de stroomlijnen, afstemmen en te coördineren. De bedoeling is dat ouders vooral een actieve bijdrage leveren aan de invulling en uitvoering van de activiteiten gedurende het schooljaar. De meeste activiteiten vinden plaast op vaste momenten in het jaar. Dit is vooral rondom de jaarlijkse feesten Sinterklaas, Kerst, Carnaval en jaarlijkse thema's als sportdag, kinderboekenweek etc. Daarnaast heeft de Oudervereniging een rol in de organisatie van luizenkammen, schoolfotograaf en evt. schoolreisjes.

De oudervereniging vergadert ongeveer 6 keer per jaar. In de vergadering wordt de voortgang besproken van de activiteiten die worden georganiseerd. Zowel school als ouders brengen zaken in.

De activiteiten worden bekostigd uit de ouderbijdrage van de ouders van de school. Alle kinderen doen mee aan alle vanuit school georganiseerde activiteiten. In de schoolgids staat meer informatie over de ouderbijdrage.