Ouderraad (OR)

De ouderraad (OR) kent een eigen bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris). Verder werken zij samen met alle actieve ouders op school bij de activiteiten. Binnen de Boomgaard wordt gewerkt met een activiteitencoördinator. Dat zijn Britta Reijmers (leerkracht groep 1/2) en Anneke Vrijaldenhoven (leerkracht groep 7/8). Zij zijn de verbinding tussen Schoolteam en Ouderraad om de activiteiten te stroomlijnen, af te stemmen en te coördineren. De bedoeling is dat ouders vooral een actieve bijdrage leveren aan de uitvoering van de activiteiten gedurende het schooljaar. In de OR kunnen eveneens suggesties voor de aviviteiten worden besproken. Mocht je hierover contact willen opnemen met de ouderraad kan dat via mailadres:or.boomgaard@josephscholen.nl

De meeste activiteiten vinden plaast op vaste momenten in het jaar. Dit is vooral rondom de jaarlijkse feesten Sinterklaas, Kerst, Carnaval en jaarlijkse thema's als sportdag, kinderboekenweek etc. Daarnaast heeft de Ouderraad een rol in de organisatie van de schoolfotograaf en evt. schoolreisjes.

Een belangrijke taak in onze school is De Bieb op School. Deze kan alleen bestaan met hulp van ouders en/of grootouders. De kinderen krijgen dan hulp bij kiezen van boeken en het uitleensysteem. Ouders zorgen ook dat boeken die gereserveerd zijn goed terecht komen. 

De ouderraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar. In de vergadering wordt de voortgang besproken van de activiteiten die worden georganiseerd. Zowel school als ouders brengen zaken in. Uiteindelijk ligt besluitvorming over activiteiten bij de schoolleiding. 

De activiteiten (en alles wat daarvoor nodig is zoals traktaties, versiering en/of materialen) worden bekostigd uit de ouderbijdrage van de ouders van de school.

Alle kinderen doen mee aan alle vanuit school georganiseerde activiteiten. In de schoolgids staat meer informatie over de ouderbijdrage.