Leer- en ontwikkelingsgebieden

Onze werkwijze en methodes zijn beschreven in het document dat is te vinden bij het schoolplan.

Ouders vragen soms om informatie wat ze evt. thuis kunnen doen of wat er in de klas wordt aangeboden. Wij vinden het belangrijk dat kinderen na schooltijd vooral kunnen spelen.
Ons algemene advies is om als ouders vooral in gesprek te gaan over wat ze op school geleerd hebben en waar uw kind op school mee bezig is.
Dingen die u thuis altijd kunt doen zijn: (voor)lezen, spelletjes als kwartet, memory, mens erger je niet etc. Daarin zitten reken- en taalvaardigheden verborgen.
Kinderen leren daarin eveneens belangrijke sociale vaardigheden (beurtgedrag, wachten, omgaan met winnen en verliezen).

Op school worden ook lees- en spreekbeurten gehouden. Hiervoor krijgt u van de leerkracht uitleg over hoe dat gaat en wat er thuis aan kan worden gedaan.

Per vakgebied hebben we informatie op de website geplaatst. Daarmee hopen we u ook inzicht te geven in de aanpak en oefenstof waar we mee bezig zijn. Op deze ouderbrieven staan ook tips voor thuis genoemd.