Professionalisering (toekomstige) leerkrachten

Coaching  is een van de begeleidingsmethodieken die op De Boomgaard wordt gehanteerd om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. Op onze school wordt het middel voornamelijk ingezet om de leraren en studenten te ondersteunen bij hun onderwijstaak.

Het bestuur van de Stichting Sint Josephscholen heeft 4 coaches aangesteld om leerkrachten te ondersteunen. Daarnaast is er een interne coördinator die op leervragen van personeel begeleiding geeft.

Dat betekent dat er klassenbezoeken zijn en soms worden er korte video-opnames gemaakt.  De observaties en de beelden worden met de leerkrachten besproken en niet extern gedeeld.

Net zoals bij andere begeleidingsfunctionarissen het geval is, hanteert de coach een beroepscode, waarin o.a. staat dat gemaakte aantekeningen en opnames niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Zo blijven de videobeelden die in de klas gemaakt worden, onder het beheer van de coach en coachee. De beelden worden na gebruik gewist.

Ouders die niet willen dat hun kind gefilmd  wordt kunnen dit aangeven aan de leerkracht. De coach zal er dan voor zorgen dat betreffend kind niet in beeld komt.

Naast onze eigen leerkrachten zijn er binnen de school studenten in opleiding tot leerkracht. Wij dragen bij aan hun ontwikkeling en zij worden betrokken bij alle facetten van het vak van leerkrachten (o.a. gesprekken met teamleden en ouoders, nakijken van het werk). Vanzelfsprekend werken studenten altijd onder supervisie van de vaste groepsleerkracht(en).