Informatiebijeenkomsten

Jaarlijks zijn er informatie-ochtenden op De Boomgaard voor nieuwe kinderen. Dit is altijd vóór de aanmelddatum bij schoolwijzer (1 maart). Ieder jaar zijn er in de kleutergroepen plaatsen beschikbaar (gr 0: 30 lln; gr 1: 60 lln; gr 2: 62 lln). Er kan sprake zijn van loting. Aanmelden bij de volgende matchingsdata in het schooljaar is dan weer mogelijk. Soms is er namelijk sprake van verhuizingen of opnieuw open stellen van plaatsen. 

De informatieochtenden voor groepen 1-2 zijn op dinsdagen en donderdagen. In verband met de ambulante dagen van de directeur en de coördinator zijn er op andere dagen geen rondleidingen.

Indien u een rondleiding wenst i.v.m. instroom in groep 3 tot en met 8 dan wordt dit apart met u gepland. Maak daarvoor een aparte afspraak via 024-2037220.

Update 18-11: Vanaf donderdag 19 november worden de informatieochtenden hervat. Hieronder vindt u de nieuwe data.

Datum9.0010.00
19 novembervol 
24 novembervol 
26 novmebervol 
1    Decembervol 
3    Decembervol 
8    December  
10 Decembervol 
15 December  
17 December  

 

De informatiebijeenkomst heeft 2 rondes: ronde 1 begint om 9.00 uur, ronde 2 begint om 10.00 uur en duurt ongeveer 45 minuten. I.v.m. corona worden ouders van nieuwe kleuters rondgeleid door het gebouw, maar kunnen we niet de groepen in. Via de centrale werkplekken in de gang kunnen we wel in de lokalen kijken. Per keer is er een maximum aantal ouderparen tegelijk.

Aandachtspunten bij bezoek:
- Het dragen van een mondkapje is voor bezoekers verplicht.  Er gelden vaste zitplaatsen en ruime afstand tot elkaar.
- Alleen voorafgaand aanmelden via de mail: administratie@bsdeboomgaard-lent.nl
- Uw naam, mailadres, telefoonnummer en aantal personen doorgeven.
- Kom op tijd i.v.m. tijdsplanning.
- Alleen indien u klachtenvrij bent en niet in contact bent geweest met iemand met corona kunt u de school bezoeken.
- Handen desinfecteren bij binnenkomst.

In januari-februari 2021 zullen nog enkele informatiemomenten gepland worden.

Datum9.0010.00
5 januari  
7 januari  
12 januari  
14 januari  
19 januari  
21 januari  
26 januari  
28 januari  
23 februari  
25 februari