Advies Voortgezet Onderwijs

Wij vinden het belangrijk dat ouders en kinderen weten hoe bij ons een schooladvies tot stand komt.
In de MR-vergadering is met deze procedure ingestemd.

In de bijlage die u hiernasst kunt downloaden vindt u een verdere toelichting op onze procedure.