Advies Voortgezet Onderwijs

Wij vinden het belangrijk dat ouders en kinderen weten hoe bij ons een schooladvies tot stand komt.
In de MR-vergadering is met deze procedure ingestemd.

In de bijlage vindt u een verdere toelichting op onze procedure (download).

De Centrale Eindtoets wordt vanaf 2023-2024 een Doorstroomtoets. De termijnen voor advisering zijn landelijk bepaald.

Doordat er één aanmeld week komt voor het Voortgezet Onderwijs, veranderende stappen van het schooladvies en de toets:

  • Scholen melden zich uiterlijk 15 november aan voor een doorstroomtoets.
  • Leerlingen ontvangen in groep 8 tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.
  • Leerlingen maken de doorstroomtoets in de eerste of tweede volle week van februari.
  • Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
  • Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.
  • Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school*.

Op onze school kiezen we er voor om in groep 7 ook een kijkadvies mee te geven, zodat ouders zich op scholen kunnen oriënteren.

 

In het document van CITO staat eveneens aanvullende informatie. Op onze school maken we gebruik van het observatieinstrument KIJK in groep 1-2, de LOVS-toetsen van Leerling in Beeld-CITO (gr 3 t/m 8) en de centrale eindtoets van CITO. Wij gebruiken geen Entreetoets in groep 7.