Advies Voortgezet Onderwijs

Wij vinden het belangrijk dat ouders en kinderen weten hoe bij ons een schooladvies tot stand komt.
In de MR-vergadering is met deze procedure ingestemd.

In de bijlage vindt u een verdere toelichting op onze procedure (download).

In groep 8 maken kinderen de Doorstroomtoets. De termijnen voor advisering zijn landelijk bepaald.

Er is één aanmeldweek voor het Voortgezet Onderwijs van 25 maart tot en met 31 maart

  • Scholen melden zich uiterlijk 15 november aan voor een doorstroomtoets. (Onze school hanteert CITO-doorstroomtoets)
  • Leerlingen ontvangen in groep 8 tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.
  • Leerlingen maken de doorstroomtoets tussen 27 januari en 16 februari 2025.
  • Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
  • Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.
  • Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school*.

Op onze school kiezen we er voor om in groep 7 ook een kijkadvies mee te geven, zodat ouders zich op scholen kunnen oriënteren.

In het document van CITO staat eveneens aanvullende informatie. Op onze school maken we gebruik van het observatieinstrument KIJK in groep 1-2, de LOVS-toetsen van Leerling in Beeld-CITO (gr 3 t/m 8) en de centrale eindtoets van CITO. Wij gebruiken geen Entreetoets in groep 7.