Ouderportal - PARRO

Op De Boomgaard maken wij gebruik van PARRO als communicatiemiddel.
Hiernaast vindt u informatie hoe wij met PARRO werken en hoe u PARRO op uw telefoon of computer kunt installeren.

Waarom een app?

Korte lijntjes tussen ouders en leerkrachten zijn voor beide partijen prettig. Het uitwisselen van privé-telefoonnummers en het vormen van whatsAppgroepen vinden sommige ouders en leerkrachten niet wenselijk. PARRO is een prettig en AVG-proof alternatief. Parro gebruiken we voor, berichten, mededelingen of vragen. U kunt binnen PARRO ook de privacy instellingen aangeven.

Verder gebruiken we PARRO bijvoorbeeld bij een vraag om ouderhulp, of wat praktische informatie over groepsactiviteiten. De leerkracht kan foto’s delen van een groepsactiviteit, of een mededeling doen over een bepaald thema waar de groep aan werkt. U kunt als ouder ook uw kind ziek melden of doorgeven dat ze even naar de (tand)arts zijn.

Gesprekplanner

Een onderdeel van PARRO is het plannen van de 10-minutengesprekken. Leerkrachten zetten de uitnodiging uit om de gesprekken in te plannen. Bij het plannen van een afspraak bij meer dan 1 kind: Houd dan bij het plannen steeds 10 minuten aan tussen het eind van het ene, en het begin van het volgende gesprek. De leerkracht stuurt via PARRO een bevestiging dat de tijden vast staan.

Ziekmeldingen

Ouders kunnen via PARRO ziekmeldingen of (tand)arts bezoeken ook direct doorgeven. Dit wordt dan automatisch in de administratie verwerkt en is voor de leerkrachten 's ochtends zichtbaar. Aanvragen van (bijzonder) verlof gaat via het aanmeldformulier op onze site.

Vanuit leerplichtzaken is school verplicht bij regelmatig verzuim of te laat komen om dit te melden. Vanzelfsprekend heeft u voordat wij melden bij leerplicht eerst een gesprek met school.

Een paar afspraken voor het gebruik van PARRO

  • We vinden het belangrijk dat communicatie tussen ouders en leerkrachten vlot verloopt, maar leerkrachten zijn natuurlijk niet 24/7 bereikbaar. Buiten hun werktijden om, kunnen zij PARRO uitzetten. Verwacht daarom niet direct antwoord van een leerkracht. Op niet werkdagen zijn leerkrachten vrij.
  • De leerkracht kan u persoonlijk een berichtje sturen. U kunt dan antwoorden. De leerkracht kan ook een mededeling doen of een foto delen met alle ouders van de groep.
  • U kunt via PARRO een kort berichtje sturen naar de leerkracht of indien u een afspraak wil maken. 
  • Via Parro wordt geen uitgebreid bericht gestuurd. Inhoudelijke informatie wordt niet via PARRO gedeeld. We willen u vragen om dit te delen via de mail of dit persoonlijk af te geven.