Medicijnprotocol

Voor de scholen van de Stichting Sint Josephscholen is een medicijnprotocol vastgesteld. Leerkrachten zijn niet bevoegd om medicijnen te verstrekken of medische handelingen verrichten. Mocht uw kind om welke reden dan ook medicijnen nodig hebben tijdens de schooltijden, dan is het van belang dat hiervoor door ouders een bijlage van het protocol wordt ingevuld. Het medicijnprotocol is hiernaast te downloaden.

Het document dat ingevuld dient te worden, is eveneens te downloaden.

Indien er sprake is van allergieën bij uw kind worden de leerkrachten graag geïnformeerd. Bij kinderen met allergieën waarbij in noodsituaties een EPI-pen gehanteerd moet worden,  is het van belang om eveneens met de leerkrachten af te stemmen en de bijlage van het medicijnprotocol in te vullen.

Voor sommige kinderen is het van belang dat kenmerken of ziektebeelden bekend zijn bij al het personeel van school. Dan wordt er met instemming van ouders op een vaste plek in de school zichtbaar gemaakt hoe te handelen bij nood. Ouders zorgen dan voor een a4-document met de benodigde informatie.