Medezeggenschapsraad (MR)

In de medezeggenschapsraad (MR) hebben gekozen vertegenwoordigers van ouders plus leden van het team zitting. In de raad bespreekt men belangrijke schoolzaken, zoals het schoolbeleid op het terrein van veiligheid, gezondheid en onderwijs.

 

MR leden

De ouders die in de MR zitten zijn: Jochem Verstappen (voorzitter) en Amanda Wouters (penningmeester).
Uit het schoolteam zijn de MR leden: Els van Hal en Pauline Verstoep (secretaris).

 

Bereikbaarheid

De MR is algemeen bereikbaar via e-mail: mr@bsdeboomgaard-lent.nl. Uiteraard kunnen de MR-leden ook persoonlijk worden aangesproken.

 

Vergaderdata

De vergaderingen zijn gepland/hebben plaatsgevonden op:
donderdag, 19 november 2020 (eerste MR vergadering van Basisschool De Boomgaard)
donderdag, 21 januari 2021

 

Er is een map met agenda's en notulen beschikbaar ter inzage op het kantoor van Justin.