Medezeggenschapsraad (MR)

In de medezeggenschapsraad (MR) hebben gekozen vertegenwoordigers van ouders plus leden van het team zitting. In de raad bespreekt men belangrijke schoolzaken, zoals het schoolbeleid op het terrein van veiligheid, gezondheid en onderwijs. De ouders die op dit moment lid zijn van de MR zijn: ...
Van het schoolteam zijn Els van Hal en Pauline Verstoep lid van de MR. 

Voor de oudergeleding zal z.s.m. na de start van de school ook ouders gevraagd worden om zitting te nemen in de MR.