Aanbod van de afdeling Jeugdgezondheidszorg - GGD

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gelderland-Zuid volgt de ontwikkeling en gezondheid van leerlingen tijdens de schoolperiode. Dit is een wettelijke taak die gebeurt in opdracht van de gemeente. Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en logopedisten werken hierbij samen met school en ouders. JGZ beantwoordt vragen van leerkrachten, ouders en kinderen op het gebied van ontwikkeling, gezondheid en opvoeding en helpt bij vervolgstappen. 

 

Spraak- en taalonderzoek voor kinderen van 5 jaar - indien van toepassing voor school

De logopedist komt 2x per jaar op school. Dan roept zij alle 5-jarigen om de beurt uit de klas voor een onderzoek. Zij let tijdens het gesprekje met het kind op de spraak- en taalontwikkeling. Na het onderzoek informeert de logopedist ouders over de resultaten. Is eerder onderzoek door de logopedist nodig? Neem dan contact met ons op. Mag de logopedist vanwege corona-regels niet op school komen? Dan voert zij het onderzoek op een andere manier uit. Ouders van kinderen die aan de beurt zijn, krijgen hierover bericht.

 

Gezondheidsonderzoek voor kinderen van 5/6 jaar en 10/11 jaar

Alle kinderen van 5/6 jaar en 10/11 jaar krijgen een oproep voor een gezondheidsonderzoek.

De doktersassistente houdt een praatje in de klas om de kinderen op het onderzoek voor te bereiden. Daarna haalt zij de kinderen een voor een uit de klas. Zij start met een algemeen gesprekje, meet en weegt het kind en onderzoekt bij alle 5/6 jarigen of het kind goed ziet en hoort. Bij 10/11-jarigen is er alleen onderzoek van het horen en zien als daar een reden voor is.Is er sprake van overgewicht? Dan wordt ook de bloeddruk gemeten. Het meten en wegen gebeurt met kleding aan. Soms blijkt uit het onderzoek door de doktersassistente dat het kind extra aandacht nodig heeft. Dan volgt een uitnodiging voor het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

Ouders zijn niet aanwezig bij dit onderzoek. Is hier behoefte aan? Bel of mail ons op het moment dat de uitnodiging is ontvangen.

Zie rechts voor downloads met aanvullende informatie

Liever geen onderzoek?

Liever geen standaardonderzoeken door JGZ? Geef dit dan aan ons door.

 

Mijn Kinddossier

De JGZ werkt met ‘Mijn Kinddossier’. Dit is een online ouderportaal.

In Mijn Kinddossier:

  • staat informatie over de groei, ontwikkeling en opvoeding
  • kunnen ouders afspraken bekijken
  • kunnen ouders resultaten of adviezen teruglezen
  • kunnen ouders online een vragenlijst invullen.

Inloggen op www.mijnkinddossier.nl kan met DigiD.Kijk voor meer informatie op https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/mkd/.

 

Inentingen voor kinderen van 9 en 12 jaar

  • In het jaar dat een kind 9 wordt, krijgt het een oproep voor twee prikken (DTP en BMR).
  • De leeftijd voor de HPV-vaccinaties gaat omlaag van 13 naar 10 jaar. Ook de jongens ontvangen hiervoor een uitnodiging. Per wanneer dit precies zal zijn is nog onbekend. Het plan, dat gemaakt wordt door het RIVM, heeft vertraging opgelopen door de Corona-uitbraak.
  • Heeft het kind nog niet alle vaccinaties gehad? Maak dan een afspraak om deze in te halen.

 

Samenwerking

Soms kan het nodig zijn dat JGZ de situatie van het kind met deskundigen of school wil bespreken. Dit gebeurt natuurlijk alleen in overleg met de ouders. Samen bekijken we wat de juiste hulp is.

 

Vertrouwenspersoon

De school beschikt over een interne vertrouwenspersoon. De interne vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor zorgen en klachten over grensoverschrijdend en ongewenst gedrag. Voorbeelden hiervan zijn: (cyber)pesten, agressie, geweld, discriminatie, racisme, (homo)seksuele intimidatie en radicalisering. De interne vertrouwenspersoon kan ter ondersteuning een externe vertrouwenspersoon van de GGD raadplegen. Ook ouders mogen met de externe vertrouwenspersoon contact opnemen.

 

Contact en bereikbaarheid

Is er een vraag over opvoeding, groei en/of ontwikkeling? Is er behoefte aan advies, een afspraak of meer informatie? Neem dan contact met ons op.
De afdeling JGZ is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.00 – 12.00 en van 12.30 – 16.30 uur: (088) 144 71 11 of via jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl.

 

Meer informatie

  • Op www.ggdgelderlandzuid.nl staat onder ‘Jeugdgezondheidszorg’ meer informatie over de JGZ. Ook is hier betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en de gezondheid van kinderen te vinden.
  • Op www.ggdgelderlandzuid.nl staat onder de zoekterm ‘Privacy’ meer informatie over ons privacyreglement en hoe wij omgaan met dossiers.
  • Op www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl staat hoe de GGD scholen helpt om aandacht te besteden aan de gezondheid van leerlingen. De GGD ondersteunt bijvoorbeeld bij thema’s als gezond eten, bewegen, social media gebruik, roken, alcohol en vriendschappen/relaties.