Zindelijkheid op school

School is een andere omgeving dan kinderopvang. Onderwijspersoneel heeft lesgevende taken en moet zich bij zindelijkheidsprobleempjes altijd op de groep kunnen richten in plaats van volledig op individuele kinderen die niet zindelijk zijn.

 

Algemeen

Wanneer uw kind bij ons op school start verwachten wij dat uw kind:

  • zindelijk is en zelfstandig naar het toilet kan.
  • zich met eenzelfde mate van zelfstandigheid als alle jongste kleuters kan aan- en uitkleden.
  • moet kunnen omgaan met de mate van uitgestelde aandacht, waardoor hij het groepsproces niet steeds onderbreekt.
  • zich op het niveau van een jongste kleuter moet kunnen houden aan groepsregels.

 

Zindelijkheid

Wanneer zindelijkheid op 4-jarige leeftijd een structureel probleem is, dient er met deskundigen te worden overlegd om dit op te lossen. Wanneer wij praten over een enkel ‘plas-ongelukje’ dan is dat geen probleem.

 

Nog niet zindelijk en wel naar school?

Voordat uw kind 4 jaar wordt, ontvangt u van de leerkracht een uitnodiging voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek zal ook het onderwerp zindelijkheid ter sprake komen. Wij verwachten van u dat u ons eerlijk vertelt of uw kind wel/niet zindelijk is.

 

Er is een protocol op school mbt zindelijkheid. Hier kunt u naar vragen bij de leerkracht.

Voor vragen kunt u altijd contact openemen met de schoolverpleegkundige.