Andere organisaties

KION is de enige samenwerkingspartner in ons gebouw (kinderdagverblijf, voorschoolse- en naschoolse opvang). 
Naast onze partner KION zijn er in Nijmegen ook andere aanbieders van kinderopvang. U kiest zelf de opvang die past bij uw kind.

STRUIN: https://www.struin.nl/ 
SOOS: https://www.stichtingsoos.nl/
DE KLOMPJES: https://www.deklompjes.nl/