Andere organisaties

KION is de enige samenwerkingspartner in ons gebouw (kinderdagverblijf, voorschoolse- en naschoolse opvang). 

Naast onze partner KION zijn er in Nijmegen ook andere aanbieders van kinderopvang (0-12 jaar). U kiest zelf de opvang die past bij uw kind. In onze werkomgeving hebben wij contact met:

STRUIN: https://www.struin.nl/ 
SOOS: https://www.stichtingsoos.nl/
PARTOU: https://www.partou.nl/
KINOP: https://www.kinopgriftdijk.nl/