Zorg in en om de school

Op De Boomgaard werken wij samen met andere professionals. Voor de jeugdspecilisten geldt dat u ook zelf een afspraak kunt maken. Er is mogelijkheid op het spreekuur bij ons op school. In afstemming met de deskundige kan evt. ook een huisbezoek gepland worden. De professional van ons samenwerkingsverband wordt altijd betrokken via school in afstemming met ouders. Met haar is géén directe afspraak te plannen door ouders. Indien er sprake is van zorg en ondersteuning kan er in het Brede School Ondersteuningsteam gesproken worden over de ontwikkeling van uw kind. Daarvoor bent u als ouder vanzelfsprekend altijd uitgenodigd. 

 

GGD Gelderland-Zuid:

Jeugdarts: Amber van Dorst 0-12 jaar
De jeugdarts is betrokken bij onze school, omdat we graag zien dat kinderen in goede gezondheid kunnen opgroeien en ontwikkelen. Dit gaat echter niet altijd vanzelf. Neem gerust contact op bij vragen, zorgen en/of problemen over uiteenlopende onderwerpen, zoals gewicht, lengte, zien, horen, ontwikkeling en naar school gaan. Bij verzuim kan ook de jeugdarts betrokken worden.  
E-mail: avandorst@ggdgelderlandzuid.nl
Telefoonnummer: 088 - 144 71 11

Jeugdverpleegkundige: Rianne Bunt - van Schaik
E-mail: rbunt@ggdgelderlandzuid.nl
Telefoonnummer: 088 - 144 71 11 - 06 – 21 877 588

Spreekuur:
Wanneer: 
Data spreekuren 2020-2021:
Waar: In de spreekkamer tegenover de teamkamer, 1e etage.

 

Sterker Sociaal Werk

Schoolmaatschappelijk werk: Stephanie Ebbers
Maar…. opvoeden is niet altijd makkelijk en loopt ook niet altijd vanzelf. Daarom is er, voor kleine en voor grote vragen, de schoolmaatschappelijk werker. 

Stephanie Ebbers werkt  vanuit Sterker Sociaal Werk. De schoolmaatschappelijk werker is ook een vaste deelnemer van het BSOT (brede school ondersteuningsteam).

Als moeder van 3 (puber)dochters ken ik het ingewikkelde dat opvoeden soms kan inhouden. Hulp vragen kan lastig zijn, maar uit ervaring weet ik dat het ook veel kan opleveren. Je verhaal delen, samen zoeken naar oplossingen. Vragen kunnen gaan over alles wat betrekking heeft op uw kind. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan: zelfvertrouwen, weerbaarheid, gedrag, opvoeding, rouw, echtscheiding. Vanuit een eerste gesprek met u/jullie, kijken we samen hoe we verder gaan. Soms zijn een aantal gesprekjes voldoende. In andere situaties kunnen we erop uitkomen dat ik ook met het kind ga werken of dat ik ga verwijzen naar meer passende ondersteuning.

Aanmelden mag via de leerkracht of Eline de Bruijn, maar u kunt ook rechtstreeks contact met mij opnemen.

Mailadres is:  s.ebbers@sterker.nl
Telefoonnummer: 06-34 000 399

 

De School als Vindplaats: (DSAV)

Jeugdspecialist: Daphne Hobé
Mailadres: d.hobe@entrealindenhout.nl
Telefoonnummer: 06-47442867

 

Samenwerkingsverband Stromenland:

Schoolondersteuner: Esther Gerrits
Contact met Esther Gerrits verloopt altijd via de leerkracht en/of coördinator