Zorg in en om de school

Op De Boomgaard is Eline de Bruijn de coördinator leren & ontwikkelen. Naast de interne zorgstructuur werken wij samen met andere professionals. Voor de jeugdspecilisten geldt dat u ook zelf een afspraak kunt maken. Er is mogelijkheid op het spreekuur bij ons op school. In afstemming met de deskundige kan evt. ook een huisbezoek gepland worden. De professional van ons samenwerkingsverband wordt altijd betrokken via school in afstemming met ouders. Met haar is géén directe afspraak te plannen door ouders. Indien er sprake is van zorg en ondersteuning kan er in het Brede School Ondersteuningsteam gesproken worden over de ontwikkeling van uw kind. Daarvoor bent u als ouder vanzelfsprekend altijd uitgenodigd. 

 

GGD Gelderland-Zuid:

Jeugdarts: Amber van Dorst 0-12 jaar
De jeugdarts is betrokken bij onze school, omdat we graag zien dat kinderen in goede gezondheid kunnen opgroeien en ontwikkelen. Dit gaat echter niet altijd vanzelf. Neem gerust contact op bij vragen, zorgen en/of problemen over uiteenlopende onderwerpen, zoals gewicht, lengte, zien, horen, ontwikkeling en naar school gaan. Bij verzuim kan ook de jeugdarts betrokken worden.  
E-mail: avandorst@ggdgelderlandzuid.nl
Telefoonnummer: 088 - 144 71 11

Jeugdverpleegkundige: Rianne Bunt - van Schaik
E-mail: rbunt@ggdgelderlandzuid.nl
Telefoonnummer: 088 - 144 71 11 - 06 – 21 877 588

Spreekuur bij ons op school:
Wanneer: 
Data spreekuren 2020-2021:
Waar: In de spreekkamer tegenover de teamkamer, 1e etage.

 

Sterker Sociaal Werk

Schoolmaatschappelijk werk: Stephanie Ebbers
Maar…. opvoeden is niet altijd makkelijk en loopt ook niet altijd vanzelf. Daarom is er, voor kleine en voor grote vragen, de schoolmaatschappelijk werker. 

Stephanie Ebbers werkt  vanuit Sterker Sociaal Werk. De schoolmaatschappelijk werker is ook een vaste deelnemer van het BSOT (brede school ondersteuningsteam).

Als moeder van 3 (puber)dochters ken ik het ingewikkelde dat opvoeden soms kan inhouden. Hulp vragen kan lastig zijn, maar uit ervaring weet ik dat het ook veel kan opleveren. Je verhaal delen, samen zoeken naar oplossingen. Vragen kunnen gaan over alles wat betrekking heeft op uw kind. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan: zelfvertrouwen, weerbaarheid, gedrag, opvoeding, rouw, echtscheiding. Vanuit een eerste gesprek met u/jullie, kijken we samen hoe we verder gaan. Soms zijn een aantal gesprekjes voldoende. In andere situaties kunnen we erop uitkomen dat ik ook met het kind ga werken of dat ik ga verwijzen naar meer passende ondersteuning.

Aanmelden mag via de leerkracht of Eline de Bruijn, maar u kunt ook rechtstreeks contact met mij opnemen.

Mailadres is:  s.ebbers@sterker.nl
Telefoonnummer: 06-34 000 399

Spreekuur bij ons op school:
Wanneer: dinsdag's van 12.00-14.00u
Waar: In de spreekkamer tegenover de teamkamer, 1e etage.

 

De School als Vindplaats: (DSAV)

Jeugdspecialist: Daphne Hobé
Mailadres: d.hobe@entrealindenhout.nl
Telefoonnummer: 06-47442867

Daphne Hobé van De School Als Vindplaats

Graag stel ik me aan jullie voor. Mijn naam is Daphne Hobé en ik ben nu ruim drie jaar werkzaam als jeugdspecialist vanuit het project De School Als Vindplaats op meerdere scholen in Nijmegen.

Wat is De School Als Vindplaats?

De School als Vindplaats is een project voor alle Nijmeegse basisscholen. We werken daarin op elke school samen met verschillende (jeugd)zorgorganisaties uit Nijmegen, ook op de Klimboom.Samen met het ondersteuningsteam op school en met docenten en ouders willen wij alle kinderen die dat nodig hebben, op tijd en zo goed mogelijk helpen. Dit altijd in overleg en met toestemming van de ouders.

Als er meer nodig is verwijzen we samen met de ouders en het ondersteuningsteam op school door naar hulpverleners van een wijkteam of andere organisatie.

Wat doe ik als jeugdspecialist?

Doordat ik regelmatig zelf op school aanwezig ben heb ik korte lijntjes met de leerkrachten en het school ondersteuningsteam. Als ouders, docenten en/of iemand van het ondersteuningsteam vragen hebben over het gedrag of de ontwikkeling van een kind, kan ik hierin meedenken en advies geven. Ik kijk ook wel eens mee met de leerkracht in de klas.

Als een kind op school niet goed in haar vel zit, ga ik, als dat na overleg met de ouders nodig is, samen met het kind aan het werk. Ik sluit dan aan bij de vraag van het kind en gebruik daarbij verschillende technieken uit mijn professionele rugzak.

Samen kijken we op deze manier hoe uw kind op de best passende manier, zo snel mogelijk geholpen kan worden, zodat zij zich op school zo goed mogelijk kan ontwikkelen en zich prettig voelt!

Ik heb als jeugdhulpverlener veel ervaring met kinderen en gezinnen. Het netwerk van wijkteams en hulpverleners in Nijmegen ken ik goed. Met deze ervaring kan ik het ondersteuningsteam op school waar nodig aanvullen.

Heb je een vraag voor mij?

Ik ben voor iedereen te bereiken via de ib’er of leerkracht.

Vriendelijke groet, Daphne

Samenwerkingsverband Stromenland:

Schoolondersteuner: Esther Gerrits
Contact met Esther Gerrits verloopt altijd via de leerkracht en/of coördinator