Zorg in en om de school

Op De Boomgaard zijn Eline de Bruijn (groep 1-2) en Desiré van Rossum (groep 3-8) de coördinatoren L&O (leren & ontwikkelen). Naast de interne zorgstructuur werken wij samen met andere professionals. Voor de jeugdspecialisten geldt dat u ook zelf een afspraak kunt maken. Er is mogelijkheid op het spreekuur bij ons op school. In afstemming met de deskundige kan evt. ook een huisbezoek gepland worden. De professional van ons samenwerkingsverband wordt altijd betrokken via school in afstemming met ouders. Met haar is géén directe afspraak te plannen door ouders. Indien er sprake is van zorg en ondersteuning kan er in het Brede School Ondersteuningsteam gesproken worden over de ontwikkeling van uw kind. Daarvoor bent u als ouder vanzelfsprekend altijd uitgenodigd. 

GGD Gelderland-Zuid:

via deze link komt u direct bij de Informatie van de GGD

Jeugdarts: Manon Groeliker (0-12 jaar)
De jeugdarts is betrokken bij onze school, omdat we graag zien dat kinderen in goede gezondheid kunnen opgroeien en ontwikkelen. Dit gaat echter niet altijd vanzelf. Neem gerust contact op bij vragen, zorgen en/of problemen over uiteenlopende onderwerpen, zoals gewicht, lengte, zien, horen, ontwikkeling en naar school gaan. Bij verzuim kan ook de jeugdarts betrokken worden. Het spreekuur vindt plaats in het Thermiongebouw in Lent.
E-mail: mgroeliker@ggdgelderlandzuid.nl
Telefoonnummer: 088 - 144 71 11

Jeugdverpleegkundige: Dilara Aydinli-Yesil
E-mail: daydinli@ggdgelderlandzuid.nl
Telefoonnummer: 06-41870194 of  088 - 144 71 11

Spreekuur in Thermiongebouw Lent: donderdags

U kunt via telefoonnummer of e-mail altijd een afspraak met Dilara Aydinly-Yesil maken. Mocht donderdag's niet handig zijn, heeft Dilara ook afspraak mogelijkheden op andere dagen op een andere locatie in Nijmegen ('t Hert, Willemskwartier)

Waar: Thermiongebouw Lent

Buurtteam Nijmegen Noord

Maar…. opvoeden is niet altijd makkelijk en loopt ook niet altijd vanzelf. Daarom is er, voor kleine en voor grote vragen ondersteuning vanuit een ambulante jeugdspecialist - gezinswerker 

De jeugdspecialist/gezinswerker: Stephanie Ebbers

Stephanie is vaste deelnemer van het BSOT (brede school ondersteuningsteam).

Hulp vragen kan lastig zijn, maar het kan vaak zoveel opleveren. Je verhaal delen, samen zoeken naar oplossingen. Vragen kunnen gaan over alles wat betrekking heeft op uw kind. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan: zelfvertrouwen, weerbaarheid, gedrag, opvoeding, rouw, echtscheiding. Vanuit een eerste gesprek kunnen we samen bespreken hoe we verder gaan. Soms zijn een aantal gesprekjes voldoende. In andere situaties kunnen we erop uitkomen dat ik ook met het kind ga werken of dat ik ga verwijzen naar meer passende ondersteuning.

Aanmelden mag via de leerkracht of coördinator, maar u kunt ook rechtstreeks contact met Stephanie opnemen.

E-mail: stephanieebbers@buurtteamsjeugdengezin.nl
Telefoonnummer: 024- 2204 108
Website Buurtteams Jeugd en Gezin

Spreekuur bij ons op school:
Wanneer: maandag-ochtend
Waar: In de spreekkamer tegenover de teamkamer, 1e etage.

 

Samenwerkingsverband Stromenland:

Schoolondersteuner: Sylvia Hagen
Contact met Sylvia Hagen verloopt altijd via de leerkracht en/of coördinator