Externe Ondersteuning in de school

Onze school heeft een regeling vastgesteld met betrekking tot exteren ondersteuning in de school tijdens de schooluren.

Deze regeling is vastgesteld in de MR vergadering van 30-06-2022

Via de link hiernaast kunt u deze regeling downloaden.