Leerlingenraad

Als school vinden we de leerlingenraad erg belangrijk. Wij weten zo wat er speelt bij de leerlingen en wat zij belangrijk vinden. Ook de kinderen voelen zich gehoord, betrokken en krijgen een stem. Daarnaast wordt op deze manier het actief burgerschap bevorderd. Aan de leden van de leerlingenraad de taak om met hun klasgenoten in gesprek te blijven. Wat willen de kinderen veranderen of wat willen ze inbrengen? Het is van belang dat hierbij de punten die worden ingebracht tijdens de vergaderingen van de leerlingenraad voor de hele school van toepassing moeten zijn. 

De leerlingenraad is een platform van leerlingen voor leerlingen. De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt. De raad baseert zich daarbij op de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen.

Samenstelling leerlingenraad:

Groep 4: Maxime
Groep 5: Lisa
Groep 6: Thomas
Groep 7: Yussuf

 

 

Een beschrijving en toelichting over onze leerlingenraad kunt u vinden in het document hiernaast.