STAAL-Spelling

Op De Boomgaard wordt de methode Staal gebruikt. Hieronder vindt u per groep de ouderbrief.

In groep 3 starten we met deze methode in de periode ná het aanleren van de letters, dus na de kerstvakantie. Staal werkt met de bewezen, preventieve spellingaanpak van José Schraven. Het vaste ritme, goed voordoen, elke les herhalen en dagelijkse dictees zorgen voor optimale spellingresultaten. Staal is ook de eerste methode die spelling en grammatica met elkaar combineert.

In Staal spelling werken we met blokken van vier weken. In de eerst drie weken krijgen de kinderen nieuwe spellingcategorieën aangeboden met de bijbehorende regel en eventuele gebaren. Daarnaast biedt Staal elk blok één nieuw grammaticadoel aan (een woordsoort of een leesteken). Alle spellingcategorieën worden elke dag herhaald en geoefend in een oefendictee. Zo voorkomen we dat spellingvaardigheden wegzakken. In principe krijgen de kinderen geen huiswerk mee voor spelling. Omdat er elke dag geoefend wordt op school, is het niet nodig om thuis extra te oefenen.

Ouderbrieven: