KWINK

Wij werken bij ons op school aan de sociaal emotionele ontwikkeling met behulp van KWINK.

 

Kwink is volledig online lesmateriaal en bedoeld voor de hele school. Met behulp van Kwink leert uw kind belangrijke lessen voor het leven. Het oefent hiermee zijn sociaal-emotionele vaardigheden. Daarvoor is een veilige groep van belang. Een groep waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en waarin verstorend gedrag als pesten niet voorkomt.

 

Op deze link naar de site van KWINK vindt u aanvullende informatie over deze methode.