Aanmelden

In de Gemeente Nijmegen is sprake van centrale aanmelding.

U mag uw kind aanmelden vanaf de leeftijd van 2 jaar + 9 maanden.
U kunt uw kind het hele jaar door aanmelden. Als u uw kind aanmeldt vóór 1 februari, voor de start van het komende schooljaar, dan heeft u de grootste kans dat uw kind een plek krijgt op een school van uw voorkeur. De centrale aanmelding geldt voor alle kinderen die in Nijmegen basisonderwijs willen volgen. Ons advies is om meerdere scholen aan te geven bij schoolwijzer. Sommige scholen krijgen veel aanmeldingen. De kans is aanwezig dat u op een school van 2de of 3de voorkeur wordt geplaatst. Mocht u niet zijn ingeloot op de school van eerste voorkeur, aanvaard dan in ieder geval de plek op de school waar uw kind is geplaatst. U heeft dan zeker een plek. U kunt altijd opnieuw bij schoolwijzer opnieuw aanmelden bij de volgende matching-ronders. Mogelijk onstaat er tussendoor plek, omdat ouders verhuizen of toch voor een andere school kiezen. Op de site van schoolwijzer kunt u zien hoeveel plekken er op scholen beschikbaar zijn.

Heeft u al een kind op school?
Broers/zussen hebben alleen bij aanmelding vóór 1 februari garantie op plaatsing op dezelfde school. Bij de andere matchingsrondes geldt wel voorrang oor broertjes en zusjes, maar de kans bestaat dat er dan geen plaats meer is. 
Wie buiten Nijmegen woont en zijn/haar kind wil aanmelden, moet zelf schoolwijzer raadplegen.

Voor meer informatie over deze werkwijze en de plaatsingsdata kunt u terecht bij:

Schoolwijzer Nijmegen
(024) 360 20 22
info@schoolwijzernijmegen.nl

Voor meer informatie en aanmelding ga naar: https://www.schoolwijzernijmegen.nl/