Leerling in Beeld - CITO

Op de Boomgaard maken we gebruik van de toetsen van CITO om de ontwikkeling van kinderen in beeld te krijgen. Ouders krijgen de rapportages van deze toetsen aangereikt na het meetmoment. Een uitdraai wordt bij het rapport gevoegd, die de kinderen ontvangen.

CITO heeft een ouderbrief gemaakt om een toelichting te geven op deze rapportage en het waarom van deze toetsen.

Hiernaast kunt u deze ouderbrief raadplegen of downloaden. Vanzelfsprekend kan de leerkracht in het gesprek toelichting geven op deze rapportages.

Mocht u nog meer aanvullende informatie willen over de toetsen van CITO verwijzen wij u naar de speciale pagina voor ouders.

https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/voor-ouders