Jaarplanning en vakantierooster 2024-2025

Nijmegen kent een regionaal vakantierooster. Voor alle basisscholen is dit gelijk. Er zijn naast de vakantiedagen nog enkele studiedagen gepland in het schooljaar (voor schooljaar 2024-2025 volgen deze later).

Vakanties en vrije dagen 2024-2025 (= definitief)

Herfstvakantie: 21-10-2024 t/m 25-10-2024

Kerstvakantie: 23-12-2024 t/m 03-01-2025 (vrijdag 20-12-2024: 12.30 uur vrij)

Lesvrije week: wordt nog in afstemming met MR vastgesteld

Voorjaarsvakantie: 03-03-2025 t/m 07-03-2025 (vrijdag 28-02-2025: 12.30 uur vrij)

2de Paasdag: 21-04-2025 (in meivakantie)

Koningsdag: 26-04-2025 (in meivakantie)

Meivakantie: 21-04-2025 t/m 05-05-2025 (vrijdag 18-04-2025: 12.30 uur vrij)

Hemelvaart: 29-05-2025 

2de Pinksterdag: 09-06-2025

Zomervakantie: 07-07-2025 t/m 15-08-2025 (vrijdag 04-07-2025: 12.30 uur vrij)

 

 

Eerste schooldag 2024-2025: 19 augustus 2024 
Eerste schooldag 2025-2026: 18 augustus 2025

 

Studiedagen: worden vastgesteld samen met de MR